KATILIMCI PROFİLİ

NEDEN KATILMALISINIZ?

Yolcuların daha konforlu, daha güvenli ve daha sistemli seyahat etmeleri için, yolcu terminalleri endüstrilerinde geliştirilen en son teknoloji, en yeni trend ve güncel projelerin tanıtımlarını sağlarken konu ile ilgili devlet otoriteleri, düzenleyicileri, danışman, mimar, tasarımcı ve tedarikçileri ile bir araya gelmek.

•Mimarı, İç Mimarİ, İnşaat ve Mühendİslİk Firmaları
•Lojİstİk Firmaları
•Mobİlya ve Bekleme Ekİpmanları Üretİcİlerİ
•Bagaj ve Kargo Sİstemlerİ Fİrmaları
•Catering firmaları
•Check-İn Kİoskları ve Teknolojİlerİ Fİrmaları
•Bagaj ve kargo sİstemlerİ fİrmaları
•İletİşİm ve Kablosuz Ağ Uygulama Fİrmaları
•Temİzlİk Sİstemlerİ Sağlayıcıları
•GÜvenlİk Fİrmaları
•AraÇ Park Sİstemlerİ
•Acİl Durum ve Yangın Koruma Fİrmaları
•Aydınlatma Fİrmaları
•YÖnlendİrme Fİrmaları
•Sİgorta Fİrmaları
•Danışmanlık, Proje YÖnetİmİ Fİrmaları
•DİĞer Teknolojİ Fİrmaları